Prese

Prese

SIA Finanšu Risinājumi piedalās Zelta Jumis pasākumā.

Grāmatvedes pie fotosienas

Laikraksts Dienas Bizness ar SIA Finanšu Risinājumi komandu

Intervija ar Inu Liepnieci laikrakstā "Dienas Bizness" 2012. gada 25. oktobrī.

Attēls ar laikrakstu Dienas Bizness

Pakalpojumi

Mēs piedāvājam veiksmīgus finanšu risinājumus, sniedzam konsultācijas un sagatavojam dokumentus uzņēmumu dibināšanai, pieteikuma iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā, piereģistrēšanai Valsts ieņēmumu dienestā un PVN maksātāja reģistrā,

  • veicam datorizētu, savlaicīgu un uzskatāmu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti, izmantojot licencētu grāmatvedības programmu,
  • sagatavojam un iesniedzam LR normatīvajos aktos noteiktās atskaites, deklarācijas un pārskatus Valsts ieņēmumu dienestam, LR centrālajai statistikas pārvaldei, Latvijas bankai un citām institūcijām,
  • sagatavojam iesniegumus PVN atmaksai vai novirzīšanai uz citiem nodokļiem,
  • izstrādājam grāmatvedības metodiku, un ar to saistītos nolikumus par invetarizācijām, datu drošību u.c.
  • sastādam gada pārskatus vai tekošā perioda pārskatus (operatīvo bilanci), kas ietver naudas plūsmu, peļņas zaudējuma aprēķinu, bilanci un pielikumus.
  • sagatavojam slēguma un likvidācijas bilances,
  • saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātajām personām) un citām fiziskām personām sniedzam konsultācijas un sagatavojam gada ienākuma deklarācijas.

Pakalpojumu apmaksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties, izvērtējot Jūsu grāmatvedības dokumentu daudzumu un mūsu darba apjomu.

Kontakti

Ina Liepniece Ina Liepniece

finansiste - grāmatvede
ar vērā ņemamu pieredzi finanšu,
grāmatvedības un nodokļu jomā.
Pedantiska un nesteidzīga.

T. +371 29109898
e-pasts: ina.liepniece@finansurisinajumi.lv
skype: finansurisinajumi.lv

Diāna Dambeniece Diāna Dambeniece

grāmatvede - ekonomiste
Palīdz orientēties skaitļu jūklī,
sniedz konsultācijas pašizmaksas aprēķinos,
nodokļu sloga optimizācijā.
Apzinoties savu spēju bagātību un robežas,
mēs kļūstam par režisoriem, kas droši vada
un veido savu uzņēmumu.

T. +371 29174184
e-pasts: diana.dambeniece@finansurisinajumi.lv

Kristīne Karpiņeca Kristīne Karpiņeca

grāmatvede
Vajadzētu nevis vienkārši virzīt līdzekļus
uzņēmējdarbības veicināšanai, bet lai šī
uzņēmējdarbība dotu pozitīvu efektu un
tā rezultātā atrodam savas specifiskās
nišas, kur varam tirgoties, sniegt
tādus pakalpojumus kā neviens cits.

T. +371 9890787
e-pasts: kristine.grabovska@finansurisinajumi.lv

Guntra Briede Guntra Briede

juriste-ekonomiste
Juridisks atbalsts biznesa attīstībai, ideju realizācijai, projektu vadībai Pievienotā vērtība ir pozitīvā sinerģijā starp mērķiem, finanšu resursiem un spēles noteikumiem Strukturēts, detalizēts un operatīvs darba stils gan vietējam, gan starptautiskam biznesa projektam

„Winners make a habit of manufacturing their own positive expectations in advance of the event.” Brian Tracy

T. +371 27884499
e-pasts: guntra.briede@finansurisinajumi.lv

Līga Bertmane Līga Bertmane

grāmatvede

T. +371 25771147
e-pasts: liga.bertmane@finansurisinajumi.lv

Birojs

SIA "Finanšu Risinājumi"
Reģistrācijas numurs 40003612416
Adrese: Melnsila iela 13-3, Rīga, LV-1046

T./Fakss +371 67456506
e-pasts: info@finansurisinajumi.lv